Iiische negschtusch Üftritt

Iische erschtusch offiziell Üftritt im Jubiläumsjahr finut am 09.11.2019 am Caracas statt. Wer nisch will züeloso, cha em 14:30 Uhr oder 19:30 Uhr ufe Sebastiansplatz cho. Bis bald!